top of page

De Tempelschool

 

De bedoeling met de tempel is ook dat er ooit een Tempelschool voor kinderen (vanaf zes jaar), jongeren en volwassenen in komt met nieuwe bewustzijnsverruimende vakken zoals:

 

Ik geloof dat we, door zulke leer- en groeiprocessen door te maken en te beleven, uiteindelijk dichter bij Christus, de koning kunnen komen.
Jezus is onze leraar en meester. En volmaakt worden zoals hij was als mens en zoals God is, is ons streefdoel met deze scholingsweg. Om dan uiteindelijk klaar te zijn om de dood te kunnen overwinnen, herop te staan en als laatste ten Hemel te varen.
Dat is volgens mij de grote les van Jezus Christus en ik geloof dat wij dat ook kunnen bereiken, door ons dagdagelijks in te zetten voor en met God en niet op te geven tot aan de dood!
Bewust omgaan met voeding is hierin ook belangrijk, waarin af en toe vasten ook een plekje mag krijgen.
Hopelijk mag deze school er op een dag komen!

Sinds februari 2023 kan je de tempel virtueel bezoeken bij VR Blue, hartje Leuven.
Lees hier het artikel over deze realisatie in Het Laatste Nieuws van 16 februari 2023.

Hoe het begon:
de idee van de ‘Tempel voor God’

In juni 2006, tijdens een periode waarin ik veel vastte, heb ik een soort van visioen gehad van een tempel voor God. Ik was toen al enkele jaren bezig met graancirkels, ze uittekenen en uitwerken in de velden, en met het organiseren van natuurfestivals. Daar bouwden we met onder andere natuurmaterialen kleine installaties, zoals een heksencafé, een bakoven, composttoiletten, muziekpodia,... 
Gelovig was ik ook al enkele jaren - zie ook mijn theaterprojecten over het leven van Jezus. Je kan dus zeggen dat 'een tempel voor God' een logische volgende stap was in mijn evolutie.
En vermits Jezus mijn leraar toen was, en nog steeds is, komt er ook ooit een school in die tempel
 met een combinatie van de leringen van Jezus volgens het nieuwe Testament en mijn eigen levenservaringen. 
 
Bijkomend in mijn verhaal is er ook het getal/jaartal 2012 en de reeds lang aangekondigde
'apocalyps', die door Johannes werd voorspeld. Hoe dan? Ik geloof dat er na een moeilijke periode, hoe lang weet ik niet, en een grote ineenstuiking van de huidige maatschappij, op sociaal, economisch, politiek, … vlak. Dit zal gebeuren in onze Westerse, welvarende wereld. En dan, uit de ‘assen’ van dat verval, zal opnieuw een groot geloof in en aanbidding van God en Jezus komen.
Daarin zal mijn tempel een belangrijke, centrale plaats krijgen. Er zullen dus nieuwe, rijzende gemeenschapjes ontstaan, met in het midden een tempel, zoals een feniks die herrijst als een nieuwe kiem uit de as. Daarna breekt er een godsvruchtig tijdperk aan, cfr de 1000 jaar die in de Bijbel voorspeld staat, en waar lange vrede zal heersen.  Na veel leed en moeilijkheden, komt er veel hoop en licht in de vorm van een nieuw rustpunt, de tempel.
Dit is zowat mijn verhaal achter de tempel van Leuven.
 
Als alles dan weer wat rustiger is geworden in de wereld, komt ook de school, die gebaseerd is op mijn leven, dat ik steeds leid in dankbaarheid voor God en dankzij de leringen van Jezus. Er zullen zes graadklasjes van telkens twee leerjaren gevormd worden, voor mensen van zes tot en met achttien jaar. De klasjes bevinden zich in de blaadjes van het gebouw.
Lesthema’s variëren van graancirkels, zweethutten, wandelen, Jezus-toneel, muziek, bijbelstudie tot de levenslessen volgens Jan.
 
Zo, dit is een beknopt overzicht van de tempel voor Leuven.
Op een dag!!!

Tempel

Tempel

Tempel
Video zoeken...
3D film tempel

3D film tempel

01:40
Video afspelen
3D film tempel interieur

3D film tempel interieur

00:58
Video afspelen

De droom


Al sinds 2006 droom ik ervan een tempel voor God te maken, levensgroot, met hout, steen en glas. De bedoeling is God te eren in deze chaotische, doch leerrijke tijden. Deze tempel is voor mij de orde in de chaos.
Ook Jezus speelt hierin een belangrijke rol: het is dankzij Hem dat ik God en een volmaakt leven hier op aarde beter leer begrijpen, om dan uiteindelijk op te staan uit de dood en zodoende alle leed hier op aarde en de dood te overwinnen. Zoals hij ook zei tegen zijn apostelen: 'Hier op aarde zult gij altijd angst en benauwenis hebben, houdt echter goede moed: ik heb de wereld overwonnen!'
Deze tempel is een ultiem eerbetoon aan God en Zijn zoon...
En hopelijk dromen jullie mee om dit ooit samen uit te werken.


Ho, amen, Jan

bottom of page