top of page

De Tempelschool,

 

de bedoeling met de Tempel is ook dat er ooit een Tempelschool voor kinderen (vanaf 6j), jongeren en volwassenen in komt met nieuwe bewustzijnsverruimende vakken zoals:

 

Ik geloof dat door zulke leer- en groeiprocessen door te maken, te beleven, we uiteindelijk dichter bij de Christus (koning) kunnen komen.

Jezus is onze leraar en meester. En volmaakt worden zoals hij was als mens en God is, is ons streefdoel met deze scholingsweg. 

Om dan uiteindelijk klaar te zijn om de dood te kunnen overwinnen, herop te staan en als laatste ten Hemel te varen.

 

Dat is volgens mij de grote les van Jezus Christus en wij kunnen dat ook bereiken geloof ik. Door ons dagdagelijks in te zetten voor en met God en niet op te geven tot aan de dood!

 

En natuurlijk is bewust omgaan met voeding ook belangrijk, waarin af en toe vasten ook een plekje mag krijgen.

 

Hopelijk mag deze school er op een dag komen!

Sinds februari 2023 kan je de tempel virtueel bezoeken bij VR Blue, hartje Leuven.
Lees hier het artikel over deze realisatie in Het Laatste Nieuws van 16 februari 2023.

Het begin:
de idee van de ‘Tempel voor God’

In juni 2006 heb ik een soort van visioen (ik vastte toen veel) gehad van een tempel voor God. Ik was toen al enkele jaren bezig met graancirkels, ze uittekenen en maken -in de velden- en met het organiseren van natuurfestivals. Daar bouwden we met oa natuurmaterialen kleine installaties, zoals een heksencafé, een bakoven, composttoiletten, muziekpodia .... 
Gelovig was ik ook al enkele jaren -zie ook: mijn theaterprojecten over het leven van Jezus …-. Je kan dus zeggen dat 'Een tempel voor God' een logische volgende stap was in mijn evolutie.
En vermits Jezus mijn leraar toen was en nog steeds is, komt er ook ooit een school in die tempel met een combinatie van de leringen van Jezus volgens het nieuwe Testament en mijn eigen levenservaringen. 

 

Bijkomend in mijn verhaal is er ook het getal/jaartal 2012 en een reeds lang aangekondigde 'apocalyps' (door Johannes). Hoe dan? Wel ik geloof dat er na een moeilijke periode, hoe lang weet ik niet, en een grote ineenstuiking, op soicaal, economisch politiek vlak, …, van de huidige maatschappij. Dit alles dus in onze Westerse welvarende wereld. En dat er dan, uit de ‘assen’ van dat verval, opnieuw een groot geloof in en aanbidding van God en Jezus komt en mijn tempel daarin een belangrijke, centrale plaats krijgt. Er zullen dus nieuwe, rijzende gemeenschapjes ontstaan, met in het midden een Tempel: zoals een fenix die herrijst als een nieuwe kiem uit de as. Daarna breekt er een Godsvruchtig tijdperk aan, cfr de 1000 jaren die in de Bijbel staan, en waar lange vrede zal zijn. 
Na veel leed en moeilijkheden, komt er veel hoop en licht in de vorm van een nieuw rustpunt, de Tempel.
Dit is zowat mijn verhaal achter Tempel Leuven.
 
En nog verder: als alles dan weer wat rustiger is geworden in de wereld, komt ook de school, die gebaseerd is op mijn leven  – steeds in dankbaarheid voor God en dankzij de leringen van Jezus – met 6 graadsklasjes (2 leerjaren samen), voor mensen van 6j tem 18j, in de blaadjes van het gebouw.
Met lesthema's als Graancirkels, Zweethutten, Wandelen, Jezus-Toneel, Muziek, Bijbelstudie en Levenslessen volgens Jan.
 
Zo, dit is een beknopt overzicht van de Tempel voor Leuven.
Op een dag!!!
 
Groeten,
Jan.

Tempel

Tempel

Tempel
Video zoeken...
3D film tempel

3D film tempel

01:40
Video afspelen
3D film tempel interieur

3D film tempel interieur

00:58
Video afspelen

De droom

Al sinds 2006 droom ik ervan om een tempel voor God te maken, levensgroot, met hout, steen en glas.
De bedoeling ervan is God te eren in deze chaotische, doch leerrijke tijden. Deze tempel is de orde in de chaos voor mij.
Ook Jezus speelt hierin een belangrijke rol: het is dankzij Hem dat ik God en een volmaakt leven hier op aarde beter leer begrijpen.
Om dan uiteindelijk op te staan uit de dood en zodoende alle leed hier op aarde en de dood te overwinnen, ...
zoals Jezus zei tegen zijn apostelen: 'Hier op aarde zult gij altijd angst en benauwenis hebben, houdt echter goede moed: ik heb de wereld overwonnen!'.
Deze tempel is een ultiem eerbetoon aan Hem en Zijn zoon ...
En hopelijk dromen jullie mee om dit ooit samen uit te werken.


Ho, amen, Jan.

bottom of page